Descripció
Atenció individualitzada de l'alumnat sobre aspectes o dubtes sorgits durant el curs